MÄNNISKOR OCH MILJÖER UNDER 150 ÅR
Logga: Salix Förlag

NY BOK OM MALMÖ

Salix Förlag ger i samarbete med IBL bildbyrå och Historisk bildbyrå ut boken Malmö - människor och miljöer under 150 år. Boken, generöst tilltagen i stort format med 288 sidor, visar stadens utveckling i bilder från 1860-talets stillsamma och glest bebyggda arbetarstad fram till 2010-talets pulserande och moderna storstad.

Bildmaterialet är dels hämtat från historiska arkiv och dels nyfotograferat.

Texterna är skrivna av välkände Jesper Aspegren och Sven Melander har skrivit förord.

BOKEN FINNS I BOKHANDELN