MÄNNISKOR OCH MILJÖER UNDER 150 ÅR
Logga: Salix Förlag

Om boken

Den inledande delen, Det gamla Malmö, rymmer historiska bilder av folkliv, människor, vardagssituationer och stora och små händelser i staden. Bland kapitelrubrikerna finns Barn, Gatuliv, Bakgårdar, Nöjen och Arbete.

Det mellersta av bokens tre huvudkapitel, Malmö då och nu, visar en lång serie jämförande stadsvyer med bilder tagna från exakt samma punkt med flera decenniers mellanrum. Här blir förändringarna i staden, eller ibland frånvaron av dem, påfallande och både placering och förekomst av flera historiska byggnader och miljöer överraskar.

Avslutande Det nya Malmö visar miljön i den moderna stad Malmö utvecklats till.

De historiska bilderna är i huvudsak hämtade från Historisk Bildbyrå, främst Malmö museers bildarkiv och Stadsarkivet i Malmö. Texterna, personligt skrivna av Jesper Aspegren, inleder vart och ett av de tre huvudkapitlen.

Totalt innehåller boken mer än 400 bilder, många av dem tidigare aldrig publicerade.

  • Titel: Malmö – människor och miljöer under 150 år
  • Idé och produktion: Martin Borg och Håkan Sandbring
  • Textförfattare: Jesper Aspegren
  • Nytagna bilder: Håkan Sandbring och Martin Borg
  • Formgivning: Anna Envall Lundberg/Analysera
  • Format: 23,5 x 31 cm, 288 sidor.
  • ISBN: 978-91-637-1556-3